สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .


 
 วางแผนว่าจะติวหนังสือสำหรับการสอบอย่างไร (Plan) 
 

 ติวหนังสือตามแผนที่วางไว้ (Do) 


 ตรวจสอบและประเมินคะแนนสอบ (ผลลัพธ์) (Check) 


 ปรับแผนว่าว่าจะทำอย่างไรในการสอบครั้งหน้า (Act) 


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?
หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

.