สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เริ่มนับถอยหลังของน้อง #Dek63 แต่ละเดือนต้องทำอะไรบ้าง?


 ปี 2562 
มกราคม–เมษายน        : ช่วงเดือนที่ผ่านมา
พฤษภาคม–กันยายน     : เวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบ
ตุลาคม                 : ลองสอบก่อนสอบจริงกับ 
 http://PRETCAS.com 
พฤศจิกายน - ธันวาคม  : เวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบก่อนสอบจริง

 ปี 2563 
มกราคม                : เวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบก่อนสอบจริง
กุมภาพันธ์- มีนาคม      : สอบจริง !!
เมษายน                 : ประกาศผลสอบ TCAS


วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .
#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?
หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์