สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คำถามที่พบบ่อย เรื่องการสมัคร และการคัดเลือก TCAS รอบที่ 5
จะสมัคร TCAS รอบที่ 5 ได้ที่ไหน?

- สมัครที่มหาวิทยาลัย หรือ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

สมัครได้กี่สาขา กี่มหาวิทยาลัย?

- สามารถสมัครได้หลายสาขา หลายมหาวิทยาลัย

เปิดรับเมื่อไหร่?

- ดูกำหนดการสมัคร คัดเลือก และประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย (แต่ละแห่งมีกำหนดการไม่เหมือนกัน)

ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก?

- เกณฑ์การคัดเลือกเป็นอิสระตามที่สาขาวิชากำหนด
- มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกของรอบ 5 เข้าระบบ TCAS62 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยต้องไม่เป็นรายชื่อที่ได้ยืนยันสิทธิ์จากรอบก่อนหน้าค้างอยู่
- ผู้สมัครเข้าระบบ TCAS62 เพื่อดูประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ติดได้กี่ที่?

- ติดได้หลายที่ แต่ผู้สมัครต้องเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียงสาขาเดียว ภายในวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
 

ติดรอบอื่นไปแล้วจะสมัครรอบ 5 ต้องทำอย่างไร?

- ดูได้จากบทความ "ติดรอบ 4 อยากไปต่อรอบ 5 จะบริหารจัดการสิทธิ์อย่างไร" (คลิก)