สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#กสพท63 ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

 คณะเภสัชศาสตร์ #กสพท63 ต้องสมัครสอบวิชาอะไรบ้าง ? 
- วิชาเฉพาะแพทย์        - คณิตศาสตร์ 1        
- ฟิสิกส์                - เคมี                 
- ชีววิทยา              - ภาษาอังกฤษ        
- ภาษาไทย              - สังคมศึกษา คณะแพทยศาสตร์ #กสพท63 ต้องสมัครสอบวิชาอะไรบ้าง ? 
- วิชาเฉพาะแพทย์        - คณิตศาสตร์ 1        
- ฟิสิกส์                - เคมี                  
- ชีววิทยา              - ภาษาอังกฤษ        
- ภาษาไทย              - สังคมศึกษา


 คณะทันตแพทยศาสตร์ #กสพท63 ต้องสมัครสอบวิชาอะไรบ้าง ? 
- วิชาเฉพาะแพทย์        - คณิตศาสตร์ 1        
- ฟิสิกส์                - เคมี                  
- ชีววิทยา              - ภาษาอังกฤษ        
- ภาษาไทย              - สังคมศึกษา


 คณะสัตวแพทย์ #กสพท63 ต้องสมัครสอบวิชาอะไรบ้าง ? 
- วิชาเฉพาะแพทย์        - คณิตศาสตร์ 1        
- ฟิสิกส์                - เคมี                  
- ชีววิทยา              - ภาษาอังกฤษ        
- ภาษาไทย              - สังคมศึกษา


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์


วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .