สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#DEK63 ลองเช็กตัวเองหน่อย เราใช้สมองซีก ซ้าย หรือ ขวา มากกว่ากัน !!

 หน้าที่ของสมองซีกซ้าย 


 หน้าที่ของสมองซีกขวา 

 ทักษะการใช้ภาษา 

 การทำงานของสมองและมือข้างที่ถนัดจะส่งผลต่ออสรมณ์และการควบคุมการใช้อารมณ์ของสมองควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย 


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .