สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#Dek63 ต้องสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ให้ได้มากกว่า 50 คะแนน เพื่อติดมหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบ

 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .