สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ถ้าทำคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้เกิน 50 คะแนนขึ้นไป น้องๆ คือ ... 20,000 คนแรกของประเทศ

 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 


 ค่าน้ำหนัก 9 วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 


#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .