สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีคำนวณคะแนน TCAS รอบที่ 3 สำหรับ จุฬาฯ

 เกณฑ์ในการคำนวณคะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ จุฬาฯ 


 เกณฑ์คะแนนในการสอบคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ 


 ตัวอย่าง คะแนนสอบของนายทีแคส 


 โปรแกรมประเมินโอกาสสอบ TCAS รอบ 3 จุฬาฯ 


​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .