สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. คอนเฟิร์มแล้ว 5 รูปแบบข้อสอบ #O-NET ในปี'63

 รูปแบบที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 


 รูปแบบที่ 2 ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ 


 รูปแบบที่ 3 รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อนเลือกคำตอบที่ถูกต้องของแต่ละคำถามย่อย 


 รูปแบบที่ 4 รูปแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 


 รูปแบบที่ 5 รูปแบบระบายคำตอบเป็นค่า/ตัวเลข 


​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .