สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#Dek สอบติด "แพทย์" เขาได้คะแนนเท่าไหร่

 คะแนนสูงสุด และต่ำสุด คณะเภสัชศาสตร์ 
 

 คะแนนสูงสุด และต่ำสุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 


 คะแนนสูงสุด และต่ำสุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 


 คะแนนสูงสุด และต่ำสุด คณแพทยศาสตร์ 
 ​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .