สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปการสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบ มีความเหมือน ความต่างกันอย่างไรอย่างที่น้องๆ รู้กันดีอยู่แล้วว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS นั้นมีจำนวนรอบมากถึง 5 รอบ และในแต่ละรอบเองก็มีรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างการออกไป ทั้งเรื่องช่วงเวลา รูปแบบการสมัคร ช่องทางการสมัคร ในแต่ละรอบใครสมัครได้บ้าง และที่สำคัญที่สุดคือคะแนนที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละรอบ หากใครที่ไม่ติดตามข่าวสารอยากใกล้ชิดก็อาจพลาดเก็บคะแนนบางอย่างไปก็ได้ ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่น้องๆ ต้องศึกษาอย่างระเอียด 

ช่องทางหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์คือการศึกษาเอาจากระเบียบการของปีที่ผ่านมา โดยน้องๆ สามารถเข้าไปหาดูได้ในโปรแกรม "ค้นหาโครงการรับตรง" (
www.admissionpremium.com/addirect/ซึ่งจะอำนวนความสะดวกให้น้องๆ สามารถหาโครงการของปีที่ผ่านมาได้ด้วย โดยเลือก TCAS รอบที่ต้องการ แล้วมองหาโครงการที่ต้องการสมัคร น้องๆ ก็จะมีข้อมูลย้อยหลังไว้ในมือแล้ว

และเพื่ออำนวนความสะดวกให้น้องๆ อย่างถึงที่สุด พี่ได้รวบรวมข้อมูลคร่าวๆ ของการสัมคร TCAS ในแต่ละรอบมาให้น้องๆ ในบทความนี้แล้ว ไปดูกันได้เลย