สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#Dek63 อย่าวางโฟกัสผิด! เพราะหัวใจของ TCAS คือคะแนนสอบ

 หัวใจของ TCAS คือคะแนนสอบ 


 อยากเข้าคณะ สาขา อะไร? 


 แต่ละคณะ สาขา เปิดรับรอบไหนบ้าง ? 


 เช็กคุณสมบัติแต่ละรอบ 


 อ่านหนังสือ + ทำข้อสอบเก่า เพื่อเตรียมความพร้อม 


​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .