สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิเคราะห์ ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 6 ปี ย้อนหลัง #Dek63

 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ หัวข้อ " การอ่าน " 


 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ หัวข้อ " การพูด การฟัง " 


 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ หัวข้อ " การเขียน " 


 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ หัวข้อ " หลักการใช้ภาษา " 


​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .