สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะบริหาร แต่ละสาขาต้องสอบอะไรบ้าง ? ใน #TCAS รอบที่ 3

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 


 มหาวิทยาลัยศิลปากร 


​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .