สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Dek63 ห้ามเท ! O-NET ตัวช่วยเพิ่มโอกาสสอบติด TCAS’63

 สอบได้ครั้งเดียวในชีวิต 


 ใครบ้างที่ต้องสอบ O-NET 


 O-NET สำคัญยังไงใน TCAS 


 เวลาในการทำข้อสอบ O-NET แต่ละข้อมีเวลาเท่าไหร่ 


 วัดพลังความพร้อม TCAS'63