สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากเข้า TCAS'63 รอบที่ 3 และ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มีสาขาอะไรน่าสนใจ และต้องสอบอะไรบ้าง

 สาขารังสีเทคนิค 


 สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 


 สาขาเทคนิคการแพทย์ 


 สาขากายภาพบำบัด 


 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 


 สาขากิจกรรมบำบัด 


 สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 


 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 


 สาขาทัศนมาตรศาสตร์ 


 อยากเข้าคณะสหเวชศาสตร์ลองสอบก่อนสอบจริง 


​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .