สอบเข้ามหาวิทยาลัย

6 เทคนิค การอ่านหนังสือให้ได้ผล (ฉบับนักเรียนญี่ปุ่น)

 เลือกมุมอ่านหนังสือเหมาะๆ 


 ตั้งเป้าหมายในแต่ละวัน & ทำตารางอ่านหนังสือ 


 ใช้ไฮไลท์สีเขียว & แผ่นพลาสติกสีแดง 


 ทำ Mind Map 


 สร้าง Quiz ทดสอบตัวเอง  อธิบายให้ตัวเองฟัง 


​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .