สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปแบบและสัดส่วนข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563

 GAT เชื่อมโยง 


 GAT ภาษาอังกฤษ 


 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 


 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 


 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 


 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 


 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 


 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 


 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 


 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 


 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษจีน 


 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 


 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาหลี 


 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี 


​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .