สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปแบบและสัดส่วนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2563

 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 


 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา 


 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ  9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 


 9 วิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ 


 9 วิชาสามัญ วิชาเคมี 


 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา 


 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 


 9 วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ​​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .