สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิเคราะห์ ทุกวิชาที่ #DEK63 จะสอบ กสพท ต้องเจอ!

 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 


 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา 


 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ 


 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 


 วิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ 


 วิชาสามัญ วิชาเคมี 


 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา 


 วิชาเฉพาะแพทย์ 


 O-NET วิชาภาษาไทย 


 O-NET วิชาภาษาภาษาอังกฤษ 


 O-NET วิชาสังคมศึกษา 


 O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 


 O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ 


 ลองลงสนามสอบก่อนสอบจริง