สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รอบที่ 3 ปี 61 คะแนนข้อเขียนวิชาเฉพาะ ปี 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์