สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำไมต้องเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • เรียนจบปริญญาตรีใน 3.5 ปี 121 หน่วยกิจ
  • มีนักศึกษา 60 คนจากหลากหลายประเทศ
  • ค่าเล่าเรียน 68,000 บาท/เทอม (7 เทอม)
  • หลักสูตรเกิดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยในด้านการจัดการและธุรกิจ

Why Study with us ?

  • 3.5 years degree program with 121 credits
  • 60 students with multi-national students.
  • Tuition free is 68,000 bath/Semester (7 terms)
  • Program is delivered by experts and researchers in management and business field


Faculty of Business Administration of Kasetsart University

Tel:   02 942-8777

www.facebook.com/BBAKASETSART

http://bba.bus.ku.ac.th