สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทำไมต้องลงสอบ PRETCAS ก่อนลงสนามสอบ

 1 ได้ทราบแนวข้อสอบ TCAS'64 ก่อนใคร 


 2 ได้ลองทำข้อสอบแบบจับเวลาจริง 


 3 ช่วยประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนแต่ละวิชา