สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS'64 เปลี่ยนไป ! อยากเข้า คณะจิตวิทยา ต้องสอบ อะไรบ้าง ?