สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีคิดร้อยละ (เปอร์เซ็นต์ %) คะแนนขั้นต่ำ ตามระเบียบการ TCAS

การรับสมัคร TCAS ในระเบียบการรับสมัครของหลายๆ มหาวิทยาลัย น้องๆ จะได้เห็นคะแนนขั้นต่ำเป็นคะแนนร้อยละ (%) ซ่งอาจทำให้งงกันไปบ้าง สำหรับคณะสาขาใดที่กำหนดคะแนนขั้นต่ำนี้ หมายความว่าน้องๆ ต้องได้คะแนนให้ถึงเกณฑ์ ถึงจะได้รับการพิจารณารับเข้าเรียน ส่วนจะคิดคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรไปดูกัน
 

วิธีคิดคะแนนขึ้นต่ำ

คะแนนขั้นต่ำที่ต้องได้ = (คะแนนเต็ม/100) x เลขเปร์เซ็นต์