สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#Dek64 แกะรอย เรื่องที่ออกสอบใน PAT1 จากรุ่นพี่ #Dek63


 ข้อสอบ PAT 1 รอบ Dek63 หน้าที่ 1 


 ข้อสอบ PAT 1 รอบ Dek63 หน้าที่ 2 


 ข้อสอบ PAT 1 รอบ Dek63 หน้าที่ 3 


 ข้อสอบ PAT 1 รอบ Dek63 หน้าที่ 4