สอบเข้ามหาวิทยาลัย

4 ทักษะที่ได้จากการเรียน "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)" คณะอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

 4 ทักษะที่ได้จากการเรียน "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)" คณะอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง


หลักสูตรนานาชาติที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะของการประกอบอาหารหลักสูตรแรกในประเทศไทย

เรียนที่ไทย 3 ปี + สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี

ได้รับปริญญา 3 ใบ

1. Bachelor of Science (Culinary Science and Foodservice Management) จาก KMITL (Thailand)
2. Bachelor Degree in Culinary Arts จาก Business and Hotel Management School (Switzerland)
3. Bachelor Degree in Culinary Arts จาก Robert Gordon University (United Kingdom)

ทักษะที่ได้จากการเรียน

-วิทยาศาสตร์อาหาร (Food Science)
วิทยาศาสตร์ขององค์ประกอบอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอาหารระหว่างการปรุง
-ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Art)
ศิลปะการปรุงอาหาร การตกแต่ง และการนำเสนอเมนูอาหาร
-การบริหารจัดการ (Management)
การบริหารจัดการทรัพยากร การคำนวณต้นทุน กำไร อัตราส่วนวัตถุดิบ แรงงาน ในธุรกิจการบริการอาหาร
-ภาษา (Language)
ภาษาอังกฤษและเยอรมัน ในการสื่อสารและการทำงานในสายธุรกิจการบริการอาหาร


U-Review : https://www.admissionpremium.com/content/4543
ข้อมูลสาขาเพิ่มเติม : Culinary Science and Foodservice Management KMITL

ที่นี่ยังเป็น  7 หลักสูตรการประกอบอาหาร ปี 2020 อ่านที่นี่