สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 เรื่องน่ารู้ ก่อนเรียน "พยาบาล" เตรียมตัวยังไง เหมาะกับเราไหม?

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากจะทำอาชีพ "พยาบาล" แต่ไม่รู้ว่าถ้าได้เข้าเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์จริงๆ แล้วจะเรียนไหวไหม ต้องเจออะไรบ้าง และคณะหรือสายอาชีพนี้จะเหมาะกับตัวเราจริงไหม บทความนี้เรามีคำแนะนำดีๆ มาฝากน้องๆ กัน กับ 5 เรื่องควรรู้ก่อนจะเรียน "พยาบาล" 

รู้จักคุณสมบัติที่จะเรียนต่อ คณะพยาบาล
- จบการศึกษาม.ปลาย สายวิทย์-คณิต เท่านั้น
- สัญชาติไทย สุขภาพสมบูรณ์ มีความประพฤติดี ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ฯลฯ 
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคเบาหวาน ภาวะไตวายเรื้อรัง ตาบอดสี หูหนวกหรือหูตึงจากประสาท โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่เป็นที่รังเกียจ ฯลฯ
- เพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง บางมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนด แต่บางสถาบันก็กำหนดชัดเจน อ่านระเบียบการให้ดีทุกครั้งก่อนยื่นสมัคร


รู้ว่าสถาบันไหนได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาล
เตรียมเช็กข้อมูลว่า สถาบันไหนได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาล จากสภาการพยาบาลแล้วบ้าง เพราะถ้าหลักสูตรไม่ผ่าน เรียนจบมาจะไม่มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพได้ ตรวจสอบได้ที่ >> การรับรองสถาบันการศึกษา สภาพยาบาล 


รู้และเข้าใจอาชีพและหน้าที่ "พยาบาล"
อย่างแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆ แล้วอาชีพ พยาบาล มีหน้าที่อะไรบ้าง?
- ดูแลผู้ป่วยในทุกเรื่อง ตั้งแต่ฉีดยา ทำแผล ดูแลเครื่องมือช่วยชีวิต
- วางแผนการพยาบาล วินิจฉัยทางการพยาบาล อ่านค่าสัญญาณชีพ แปลค่าผลทางการตรวจ รู้การดำเนินของโรค สังเกต บันทึก สรุป รายงานอาการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาของผู้ป่วย คอยตรวจสอบไม่ให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะอันตราย ทำการแก้ไขเบื้องต้น หรือแจ้งแพทย์ให้ตัดสินใจบางอย่าง ฯลฯ
- ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคขั้นต้นให้การพยาบาลกลุ่มอาการต่าง ๆ ตามขอบเขต
- ประสานงานทุกอย่าง ทุกแผนก ตั้งแต่ ห้องยา ห้องแลป แผนกเอกซเรย์ ห้องผ่าตัด แพทย์ แม่บ้าน แผนกฉุกเฉิน ญาติผู้ป่วย
- ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพให้การควบคุมดูแล เกี่ยวกับความปลอดภัยการ ป้องกัน หรือยับยั้งภาวะทุพลภาพ
- งานเอกสารต่างๆ ควบคุมคุณภาพหอพักผู้ป่วย ฯลฯ


รู้จักสถานที่ทำงาน
- พยาบาลประจำตามโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
- พยาบาลฟรีแลนซ์ ดูแลผู้ป่วยหรือคนไข้ที่บ้าน
- พยาบาลในคลีนิคของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 


รู้ข้อดี-ข้อเสียของอาชีพ พยาบาล
-ข้อดี- 
- จบมาไม่ต้องกลัวคำว่า "ตกงาน"
- ปัจจุบันและอนาคตยังเป็นหนึ่งสายงานที่ต้องการและขาดแคลนทั่วโลก
- ค่าตอบแทนดี 
- มีโอกาสต่อยอดในวิชาชีพหลาย ๆ ด้าน
- มีทุนการศึกษาให้

-ข้อเสีย- 
- งานหนัก บางครั้งต้องเข้าเวรยาวหลายชั่วโมงติดต่อกันหลายวัน
- เวลาทำงานหยืดหยุ่น ไม่เป็นเวลา หากมีเคสฉุกเฉิน
- ทำงานปะปนกับผู้คนเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อ่านมาจนถึงตอนนี้ และยังคงตั้งใจอยากจะเข้าเรียนคณะพยาบาล ขอแนะนำบทความที่จะทำให้น้องๆ รู้จักการเรียนในสาขาพยาบาลศาสตร์นี้มากขึ้นที่  รีวิวคณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปีเรียนอะไรบ้าง ?