สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนครูเอกอะไรดี คณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มีสาขาหลักอะไรบ้าง

บทความนี้พี่ๆ AdmissionPremium จะมาแนะนำจัดเต็มให้น้องๆ ได้เอาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกคณะสาขาในการเรียนต่อ เป็นอีกหนึ่งคณะสุดฮิตที่น้องๆ สนใจอยากเรียนและสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกปี นั่นก็คือ คณะครุศาสตร์ หรือ คณะศึกษาศาสตร์ เราจะมาแนะนำว่า หลักสูตรครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยนั้น มีสาขาอะไรเป็นสาขาหลักที่เปิดสอนกันอยู่บ้าง พร้อมกับตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่มีสอนสาขานั้นๆ และมาดูกันว่าเรียนครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สาขาไหนอนาคตดี เอกไหนอนาคตรุ่ง
.
.
.
.
.

เรียนครูสาขาอะไรดี คณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มีสาขาอะไรน่าสนใจบ้าง

การเรียนคณะครุศาสตร์จะได้เรียนรู้วิชาพื้นฐานอย่าง การศึกษาและวิชาชีพครู การออกแบบและการจัดการการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลทางการศึกษา และจิตวิทยาพื้นฐานการศึกษา เป็นต้น วิชาเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการวางแผนการสอน การจัดการห้องเรียน และการวัดผลเด็กนักเรียนของเรา ซึ่งทั้งหมดจะเป็นวิชาที่จะได้ใช้จริงเมื่อตอนเป็น ครู/อาจารย์  และในปัจจุบันในประเทศไทยสามารถแบ่งวิชาเอกได้ประมาณ 10 สาขาได้แก่


การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ

ประถมศึกษา (Elementary Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ

มัธยมศึกษา (Secondary Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ

สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กลุ่มสถาบันการพลศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศิลปศึกษา (Art Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดนตรีศึกษา (Music Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยทักษิณ

ธุรกิจศึกษา (Business Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ
(Counseling Psychology, Guidance and Special Education)

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนเอกอะไรดี ครูเอกไหนจะขาดแคลนในอนาคต?

และอีกหนึ่งหัวข้อคำถามที่น้องๆ ผู้สนใจในสายงานครุศาสตร์อยากรู้มากที่สุด ก็คือ เรียนครูอะไรดี ครูเอกไหนขาดแคลนในอนาคต? ซึ่งปัจจุบันสถาบันครุศาสตร์ก็มีวิชาเอก (Majors) หลักๆ คือ
- การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
- ประถมศึกษา (Elementary Education)
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)
- ฟิสิกส์ (Physics)
- เคมี (Chemistry)
- ชีววิทยา (Biology)
- คณิตศาสตร์ (Mathematics)
- สังคมศึกษา (Social Studies) 
- ภาษาไทย (Thai)
- ภาษาอังกฤษ (English)
- ภาษาฝรั่งเศส (French)
- ภาษาเยอรมัน (German)
- ภาษาจีน (Chinese)
- สุขศึกษา (Health Education)
- พลศึกษา (Physical Education)


โดยเอกที่น่าเรียนและจะขาดแคลนในอนาคต 5 เอก นั่นก็คือ ปฐมวัย ปฐมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) และภาษาไทย เหตุผลเพราะในแต่ละปีจะมีจำนวนครูที่จะเกษียณเป็นจำนวนมาก 1 ในนั้นเป็น ครูเอกปฐมศึกษา ที่มีจำนวนเกษียณสูงที่สุดในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งสูงถึง 28,721 คน และส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนรุ่นใหม่หันไปสนใจเรียนครุศาสตร์สาขาอื่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เพราะเมื่อเรียนจบมา แม้จะไม่ได้เป็นครู ก็ยังต่อยอดไปงานสายอื่นได้หลากหลาย นี่จึงเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ครูในสาขาทั้ง 5 นั้นเริ่มขาดแคลน


แต่หากใครไม่อยากเป็นครูก็มีอาชีพเหล่านี้ที่สามารถทำต่อยอดได้เมื่อจบการศึกษา เช่น นักวิชาการด้านการศึกษา เฉพาะทางหน่อยอย่างสายภาษาก็จะได้ทั้ง ล่าม นักแปล ไกด์ สจ๊วต แอร์โฮสเตส และสำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเกี่ยวกับคณะครุศาสตร์หรือการเรียนของสาขาอื่นๆ สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่บทความด้านล่างนี้เลย

คณะครุศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง เรียนครู ที่ไหนดี 
7 สาขา คณะศึกษาศาสตร์ แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง?