สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การบิน/ท่องเที่ยว/โรงแรมที่ไหนดี TOP10 การบิน/ท่องเที่ยว/โรงแรมยอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยรัฐปัจจุบันมีการจัดอันดับโลกของมหาวิทยาลัยในหลายสถาบัน อาทิเช่น QS World University Rankings , The Times Higher Education World University Ranking (THE) , SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ทาง Thailand Education Ranking (ThaiTopU.com) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูล

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมจากสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking หรือ TER สำหรับสาขามนุษย์/ศิลปศาสตร์/ภาษายอดนิยมประจำปี 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ผลปรากฎว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้าอันดับ 1 ส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับผลโหวตให้เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ส่วนในระดับอื่นๆ นั้นมีดังนี้
TOP10 การบิน/ท่องเที่ยว/โรงแรมยอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยรัฐ

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

***หมายเหตุ
1. วัดจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน
2. เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2563
 

รายละเอียดโครงการ

The Most Popular Universities in Thailand
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้
1. วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศ
2. เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์
3. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.- มิ.ย. ประกาศผล ก.ค.
ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ก.ค. - ธ.ค. ประกาศผล ม.ค.

โดยแบ่ง 3 กลุ่มมหาวิทยาลัยคือ

1.กลุ่ม ม.รัฐ
2.กลุ่ม ม.เอกชน
3.กลุ่ม ม.ราชภัฏ

และแบ่งคำถามเป็น 12 หัวข้อ อาทิเช่น..

1.ม.รัฐ ที่น้องอยากเรียน?
2.หลักสูตรอินเตอร์ ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
3.วิศวะ ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
4.วิทย์สุขภาพ ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
5.ไอที ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
6.บริหาร-บัญชี ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
7.มนุษย์-ศิลปศาสตร์-ภาษา ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
8.การบิน-ท่องเที่ยว-โรงแรม ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
9.นิติ-สังคมศาสตร์ ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
10.สถาปัตย์-ศิลปกรรม ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
11.เทคโนฯ-อาหาร-อุตสาหกรรมเกษตร ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
12.นิเทศศาสตร์ ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?


รายงานสถิติผลการสำรวจ
มหาวิทยาลัยยอดนิยมแบบเจาะลึก 
สอบถามทีมงาน 087-0794242