สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏยอดนิยม ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2022


ปัจจุบันมีการจัดอันดับโลกของมหาวิทยาลัยในหลายสถาบัน อาทิเช่น QS World University Rankings , The Times Higher Education World University Ranking (THE) , SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ทาง Thailand’s Top Universities (ThaiTopU.com) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูล 

จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยThailand Education Ranking (TER)

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ “สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)” ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2564  (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 ทางสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย


TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย (เอกชน) ยอดนิยม ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2022

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
10.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้

1. วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศเก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน 
2. เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์
3. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง *เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค. - ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. - ก.พ.

และแบ่งคำถามตามกลุ่มหลักสูตรที่นักเรียนสนใจในทุกประเภทมหาวิทยาลัย อาทิเช่น..

1.เลือกตามประเภท ม.ไหน ที่น้องอยากเรียน?
2.หลักสูตรแพทยศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
4.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
5.หลักสูตรไอที ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
6.หลักสูตรพานิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน
7.หลักสูตรมนุษย์-ศิลปศาสตร์-ภาษา ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
8.หลักสูตรการบิน/ธุรกิจการบิน/เทคโนโลยีการบิน ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
9.หลักสูตรนิติ-สังคมศาสตร์-เศรษฐศาสตร์-รัฐศาสตร์ ม. ไหนบ้างที่อยากเรียน?
10.หลักสูตรสถาปัตย์-ศิลปกรรม ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
11.หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
12.หลักสูตรดิจิทัลมีเดีย ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
13.หลักสูตรอินเตอร์/นานาชาติ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
14.หลักสูตรการท่องเที่ยว/การโรงแรม ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
15.หลักสูตรอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

และหลักสูตรอื่นๆติดตามผลได้ที่นี่ http://www.thaitopu.comThe Most Popular Universities in Thailand 2023
ร่วมโหวต ประจำปี 2566 ที่นี่
https://thaitopu.com/vote2023

#dek66 #ThaiTopU #เรียนไหนดี