สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 19 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2024 โดย The Times Higher Education

   TOP 19 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2024       Times Higher Education (THE) เป็นสื่อและหนังสือพิมพ์ระดับโลกที่เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีความเน้นที่สำคัญในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกในหลายๆ ด้าน เช่น การวิจัย การสอน มิตรภาพระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ

       Times Higher Education นำเสนอ THE World University Rankings (อันดับมหาวิทยาลัยโลก) ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีชื่อเสียง โดยในปี 2024 นี้ ได้จัดอันดับ 1,904 สถาบัน จาก 108 ประเทศทั่วโลก การจัดอันดับนี้ใช้ตัวชี้วัดหลายประเภทเพื่อประเมินคุณภาพและสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย เช่น การวิจัย การเรียนการสอน การอ้างอิงงานวิจัย นักศึกษานานาชาติ โดยเป้าหมายของ THE Rankings คือการสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทั่วโลก

       ทั้งนี้ THE ไม่เพียงแต่จัดอันดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งข่าวสารและข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาและการวิจัย โดยมีบทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการศึกษาในระดับสูงทั่วโลก

       ในปี 2024 นี้ มหาวิทยาลัยในประเทศติดอันดับทั้งหมด 27 อันดับ แต่มีการแสดงข้อมูลการวัดผลทั้งหมด และทำการเรียงอันดับ ดังนี้

   1. อันดับที่ 601 - 800 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 37.0 - 41.8
   2. อันดับที่ 601 - 800 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 37.0 - 41.8
   ----------
   3. อันดับที่ 801 - 1000 มหาวิทยาเชียงใหม่ ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 32.7 - 36.9
   4. อันดับที่ 801 - 1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 32.7 - 36.9
   ----------
   5. อันดับที่ 1001 - 1200 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 28.3 - 32.6
   ----------
   6. อันดับที่ 1201 - 1500 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 22.8 - 28.2
   7. อันดับที่ 1201 - 1500 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 22.8 - 28.2
   8. อันดับที่ 1201 - 1500 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 22.8 - 28.2
   9. อันดับที่ 1201 - 1500 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 22.8 - 28.2
   10. อันดับที่ 1201 - 1500 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 22.8 - 28.2
   11. อันดับที่ 1201 - 1500 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 22.8 - 28.2
   ----------
   12. อันดับที่ 1501+ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 9.7 - 22.7
   13. อันดับที่ 1501+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 9.7 - 22.7
   14. อันดับที่ 1501+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 9.7 - 22.7
   15. อันดับที่ 1501+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 9.7 - 22.7
   16. อันดับที่ 1501+ มหาวิทยาลัยมหานเรศวร ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 9.7 - 22.7
   17. อันดับที่ 1501+ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 9.7 - 22.7
   18. อันดับที่ 1501+ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 9.7 - 22.7
   19. อันดับที่ 1501+ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ ได้คะแนนภาพรวมอยู่ที่ 9.7 - 22.7


   ขอขอบคุณข้อมูลจาก The Times Higher Education
   https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking?