สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์แสดงผลงานนักศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2015

            คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต และสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค เพื่อให้นักศึกษาแสดงผลงานออกสู่สาธารณชน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิก ร่วมชมผลงานนักศึกษา ณ หอศิลป์พัฒนา และหอศิลป์รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต

       UploadImage  UploadImage  UploadImage
       UploadImage  UploadImage  UploadImage

       UploadImage  UploadImage  UploadImage

        UploadImage  UploadImage  UploadImage