หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ คณะสาขา

รู้จัก สาขาการเป็นผู้ประกอบการ เรียนอะไร? ใครควรเรียน?

วันที่เวลาโพส 16 กรกฎาคม 61 16:45 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
หลายๆ คนคงพอรู้จักการเรียนใน สาขาบริหารธุรกิจ กันมาบ้างแล้วว่าเป็นการเรียนที่มีหลายศาสตร์หลากสาขา ทั้งภาพรวมและเจาะลึกเฉพาะด้าน เช่น การจัดการ การตลาด การเงิน การธนาคาร การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นต้น แต่การเรียนบริหารธุรกิจในยุคนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินธุรกิจและการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

UploadImage
การเรียนบริหารธุรกิจแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่อยากมีกิจการของตัวเองและต้องการเป็นมากกว่านักการจัดการ จึงเกิดเป็นสาขาวิชาเฉพาะแยกออกมาเพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว นั่นก็คือ สาขาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หรือ สาขาผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และอีกหลายชื่อเรียกที่จะแตกต่างกันไปตามสถาบันที่เปิดสอน

ถึงแม้ว่าสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ อาจจะไม่ได้อยู่ในคณะบริหารธุรกิจหรือแยกออกมาเป็นคณะหลักโดยเฉพาะ ก็ยังถือเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยความแตกต่างของหลักสูตรการเรียนเป็นผู้ประกอบการกับสาขาบริหารธุรกิจ อยู่ที่รายละเอียดและเป้าหมายของการเรียนโดย การเรียนการสอนในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ นั้น จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ Mindset หรือกรอบความคิดที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ มีเรื่องการรู้จักและเข้าใจตนเองเป็นพื้นฐาน ไปจนถึงการแสวงหาโอกาสและการรับมือทางธุรกิจในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีองค์ความรู้ในศาสตร์ของการจัดการควบคู่กับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตลาด บัญชี การเงิน การผลิต กลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ การวางแผนการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาธุรกิจใหม่ การตลาด การจัดการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SME) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปแล้ว การเรียนใน สาขาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) จึงไม่ใช่แค่นักธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการองค์กรทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นสาขาที่จะ สร้างให้คุณมีความคิดและเข้าใจการเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริงขอบคุณข้อมูลจาก :
สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาผู้ประกอบการ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด