หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม

ม.หอการค้าไทย รับรางวัล Apple Distinguished School 2015-2016 แห่งแรกในแถบอาเซียน

วันที่เวลาโพส 21 มีนาคม 60 16:44 น.
อ่านแล้ว 0
พี่จ๋า AdmissionPremium
ผู้บริหารแอปเปิ้ลบินเยือนไทย มอบรางวัล ม.หอการค้าไทย อันดับ 2 ของโลก ด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
 
 
UploadImage
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ John Couch, Apple Vice President of Education

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศกำลังมุ่งสู่ระดับเอเชีย ด้วยจุดแข็งคือการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship) เน้นการเรียนการสอนผ่านระบบ Digital Hybrid Learning System รวมทั้งมีโครงการ EGG Project ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำธุรกิจจริงพร้อมกับก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) และไทยแลนด์ 4.0

โดยทางมหาวิทยาลัยริเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2549 จนได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรุดหน้าในแวดวงการศึกษา จากการนำเทคโนโลยีมาประกอบการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ทันต่อโลกปัจจุบันอย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคณะได้ศึกษาค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง ควบคู่กับการสอนหลักคิด วิธีการกลั่นกรองข้อมูล ตลอดจนการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารในโลกของยุคสังคมดิจิทัล (Digital Economy)   

ล่าสุดบริษัท Apple โดย John Couch, Apple Vice President of Education เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อมอบรางวัล Apple Distinguished School ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของโลก ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน  ตอกย้ำคุณภาพด้านการสอนระดับสากลทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดยคณาจารย์ได้ออกแบบการเรียนการสอน และสร้างบทเรียนกว่า 700 รายวิชา บน iTunes U มีจำนวนผู้เข้าใช้บทเรียนอย่างมากมาย และในโอกาสนี้ John Couch มีวาระการดำเนินการพูดคุยและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Apple ในด้านการศึกษา

 
 
UploadImage
นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า
"ในวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง บริษัท Apple และ John Couch, Apple Vice President of Education ที่ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะที่บทเรียนของมหาวิทยาลัยบน iTunes U มีผู้เข้าใช้เรียนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก สะท้อนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนระบบ Digital Hybrid Learning System นับเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนในยุคปัจจุบัน และสอดคล้องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด สามารถเพิ่มทักษะและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาไปเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีศักยภาพ"

"นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีการสอนวิชาใหม่การประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship) แก่นักศึกษาทุกคณะ และจัดตั้งศูนย์ IDE ย่อมาจาก Innovation-Driven Entrepreneurship หรือการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถทำธุรกิจผสมผสานกับเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆได้อย่างลงตัว สามารถการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่หวังจะเห็น “S curve” ในการดันมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ทะยานไปกว่าที่เป็นอยู่ โดยคาดหวังถึงการผลักดันนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน  เสริมสร้างศักยภาพให้กับ “เอสเอ็มอี” และ “สตาร์ทอัพ” เป็นนักรบแถวหน้าของประเทศไทยและตลาดโลก” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเพิ่มเติม

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด