หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ ข่าว/บทความ

ทำงานแบบไหนได้เงินดี? นี่เลย 3 กลุ่มธุรกิจที่ขึ้นค่าจ้างและให้โบนัสสูงกว่าค่าเฉลี่ย

วันที่เวลาโพส 20 ธันวาคม 60 16:53 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดเผย ผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ จากการรวบรวมข้อมูลแนวโน้มการปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี 2560 วุฒิการศึกษาที่มีอัตราแรกจ้างสูงสุด และตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนสูงสุด โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมสำรวจ ทั้งสิ้น 377 องค์กร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ Manufacturing, Service และ Trading ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 22 กลุ่มธุรกิจ ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย

โดยกลุ่มธุรกิจที่มีองค์กรเข้าร่วมมากที่สุดคือ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ (67 องค์กร) รองลงมาคือกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (39 องค์กร) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (27 องค์กร) จากการสำรวจครั้งนี้ พบว่า แนวโน้มการจ่ายค่าจ้างและโบนัสประจำปี 2560 ยังคงมีอยู่ และตัวเลขเฉลี่ยของแต่ละแห่งไม่แตกต่างกัน โดย 0.8% บอกว่า จะไม่ปรับค่าจ้าง ส่วนอีก 99.2% บอกว่าจะปรับ

ซึ่ง ตัวเลขเฉลี่ยของการขึ้นค่าจ้างประจำปีอยู่ที่ 5% ส่วน ตัวเลขเฉลี่ยของการให้โบนัสอยู่ที่ 2.6 เท่าของเงินเดือน สำหรับการปรับค่าจ้างในองค์กรต่าง ๆ นั้นจะนิยมปรับจากฐานค่าจ้างมากกว่าใช้ Midpoint ส่วนการจ่ายโบนัสจะนิยมให้ในลักษณะ Variable Bonus คือ ยืดหยุ่นตามผลการดำเนินธุรกิจมากกว่าการจ่ายแบบ Fixed หรือจ่ายแบบ Fixed ผสมกับ Variable Bonus และ 3 อันดับธุรกิจที่ขึ้นค่าจ้างสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ ธุรกิจที่จ่ายโบนัสสูงกว่าค่าเฉลี่ย มีดังนี้


3 กลุ่มธุรกิจที่ ขึ้นค่าจ้าง สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
1 Business and Industry Consultancy (ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)
2 Construction Contractors (รับเหมาก่อสร้าง)
3 Petrochemicals, Oil, Gas, Energy (พลังงาน)

 
3 กลุ่มธุรกิจที่ จ่ายโบนัส สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
1 Automobiles & Auto Parts (ยานยนต์และชิ้นส่วน)
2 Electrical & Electronic Products (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
3 Consumer Products, Retailer (สินค้าอุปโภคบริโภค ค้าปลีก)


ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในเพจเครือสหพัฒน์-แหลมฉบัง ที่ได้ออกมาเผยถึงตัวเลขของโบนัสประจำปี 2560 ที่แต่ละบริษัทจ่ายเป็นกำลังใจให้พนักงาน โดยเริ่มตั้งแต่ 4 เดือนไปจนสูงสุดคือ 7.9 เดือน พร้อมกับเงินพิเศษอื่นๆ พ่วงท้ายอีกด้วย อ่านเพิ่มเติมที่>> เครือสหพัฒน์เผย โบนัสประจำปี 2560 ของบริษัทอุตสาหกรรมในไทย

ในส่วนของ ตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด พบว่า ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวุฒิการศึกษาที่ตลาดต้องการมากที่สุด รองลงมา คือ ปวช-ปวส. สาขาช่าง และปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย ตามลำดับ


ที่มา : moneyhub.in.th


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ