หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ ข่าว/บทความ

ประกาศค่าแรงขั้นต่ำใหม่ ปรับขึ้นสูงสุดวันละ 330 บาท มีผลทันทีทั่วประเทศ 1 เมษายน 2561

วันที่เวลาโพส 09 เมษายน 61 15:01 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ (ฉบับที่ 9) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้แก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และปรับค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่ 

ครม. มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ตามมติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 (บอร์ดค่าจ้างกลาง) โดยปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 7 ระดับ 7 กลุ่มจังหวัด  ซึ่งเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้ เป็นไปตามสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยมีการเทียบเคียงกับสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส มาเลเซีย บราซิล และคอสตาริกา

ถือได้ว่าเป็นสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่สามารถดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้ ตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization) ยอมรับ ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป


ย้อนดูการปรับขึ้นค่าแรง เมื่อปี พ.ศ. 2559 
- อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 310 บาท สำหรับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
- อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 308 บาท สำหรับ พื้นที่จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี สุราษฏร์ธานี
- อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 305 บาท สำหรับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กําแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู อ่างทอง อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี
- อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 300 บาท สำหรับพื้นที่จังหวัด ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระนอง และสิงห์บุรี (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560)

ทั้งนี้ คําว่า วัน หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจ้าง ซึ่งไม่เกินชั่วโมงทํางาน คือ 7 ชั่วโมง สําหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2541) และ 8 ชั่วโมง สําหรับงานอื่นๆ โดยห้ามไม่ให้นายจ้าง จ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

แต่ในอีกทางหนึ่ง การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปี 2561 เป็นการปรับขึ้นตามแต่ละพื้นที่ ไม่เท่ากันทั่วประเทศ โดยมีการจัดกลุ่มจังหวัดแบ่งค่าแรงขั้นต่ำเป็น 7 ระดับ ต่างจากปีก่อนที่แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งการปรับขึ้นค่าแรงในครั้งนี้ ส่งผลให้ค่าแรงขั้นต่ำปี 2561 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.6% ทำให้ผลกระทบจะเกิดขึ้นโดยตรงกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในภาคการค้าและบริการ ที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor-intensive) ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจร้านอาหาร ที่ส่วนใหญ่จะจ่ายค่าจ้างโดยอ้างอิงกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นหลัก ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องออกมาตรการระยะสั้นในการช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนแก่ธุรกิจเหล่านี้ที่มา : 
www.thairath.co.th
brandinside.asia
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด