หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ ข่าว/บทความ

AI ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว สร้างกำไรเพิ่มขึ้นทุกสาขาการผลิต

วันที่เวลาโพส 28 สิงหาคม 61 11:43 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่รวบรวมและจัดใส่ข้อมูลซอฟต์แวร์หลากหลายระบบ เพื่อพัฒนาให้สามารถคิดและทำงานในด้านต่างๆ ได้คล้ายมนุษย์ ทั้งการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ โดยระบบเอไอที่เริ่มนำมาใช้ในไทยและกำลังเป็นกระแส คือระบบนำทางรถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ช่วยงานเลียนแบบมนุษย์ ระบบวิเคราะห์การทำงานและแปลภาษา เทคโนโลยีการติดตาม และวิเคราะห์ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์


ทั้งนี้ มีการประเมินว่าเทคโนโลยีเอไอจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วให้ขยายตัวได้ 1.7 เท่าในปี 2578 หรือ ในอีก 18 ปีข้างหน้า เพิ่มผลิตผลด้านแรงงานของโลกได้ 30-40 เปอร์เซ็นต์ ผลกำไรเพิ่มขึ้นในทุกสาขาการผลิต ทั้งการศึกษา ที่พักอาศัย และการก่อสร้าง แต่ในอีกด้านก็จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานด้วย

ข้อมูลจาก สถาบันแมคคินซีย์ โกลบอล ประเมินว่าในปี 2573 จำนวนแรงงานที่สามารถแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติมีมากถึง 800 ล้านคน และมีถึง 375 ล้านคน จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อทำงานในอาชีพที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น งานที่ต้องเข้าไปควบคุมเครื่องจักร หรือระบบอัตโนมัติอีกทีหนึ่ง กลุ่มเสี่ยงต่อการตกงานมากกว่าใคร คือกลุ่มพนักงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีอัตราค่าจ้างสูงอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา


ยุคของเอไอถือว่ามาเร็วและแรง ปัจจัยที่เป็นตัวเร่งให้มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือการใช้หุ่นยนต์เข้ามา คือแรงกดดันของการแข่งขันทางธุรกิจที่ต้องแข่งกันลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยเทคโนโลยีอย่างดี ระบบการศึกษาของประเทศจำเป็นต้องก้าวตามให้ทัน ไม่เน้นเพียงความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ต้องยกระดับการศึกษาเฉพาะบุคคล เฉพาะสาขา และดำเนินการต่อเนื่องตลอดชีวิต

และแม้ว่าเทคโนโลยีเอไอ หรือหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมต่างๆ จะถูกมองว่าส่งผลดีต่อธุรกิจและการทำงาน สามารถเก็บข้อมูลและประมวลผลได้มากกว่าคน และจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น แต่ถ้าหากต้องการการตัดสินใจ ก็ยังเชื่อว่าคนทำได้ดีกว่า แต่คนๆ นั้นก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่และมีทักษะความคิดที่แตกต่างกว่าเอไอให้ได้ 


ที่มา :  news.thaipbs.or.th

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ