หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ คณะสาขา

ม.หอการค้าไทย จับมือ Garena และ Neolution เปิดตัวหลักสูตร “ธุรกิจเกมและ eSports”

วันที่เวลาโพส 27 มิถุนายน 61 15:40 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

     กรุงเทพฯ 26 มิถุนายน 2561 ในยุค 4.0 การพัฒนาคอนเทนต์ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศชั้นนำในโลกล้วนให้ความสำคัญ อุตสาหกรรมเกมถือได้ว่า สร้างมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นการส่งออกทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตอบรับการเติบโตอุตสาหกรรมเกมในระดับภูมิภาค การพัฒนาด้านบุคลากร นอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในการใช้เทคโนโลยีไปในทางที่สร้างสรรค์

ทั้งนี้มูลค่าการเติบโตของตลาดเกมในประเทศไทยปี 2559 อยู่ที่ 8.7 พันล้านบาท และเติบโตอย่างต่อเนื่องใน ปี 2560 ที่ 10.3 พันล้านบาท ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญการสร้างบุคคลากรพร้อมทั้งมาตรฐาน จึงได้ก่อตั้งหลักสูตร  “ธุรกิจเกมและeSports” เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด ซึ่งปัจจุบันกำลังขาดแคลนบุคคลากรเป็นจำนวนมาก


     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาหลักสูตร ‘ธุรกิจเกมและ eSports’ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เน้นการเรียนบริหารธุรกิจด้านเกมโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เป็นการศึกษาตลาดเกมในระดับโลก เทคโนโลยีในการพัฒนาเกม การบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และนำมาบูรณาการร่วมกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการไปทำธุรกิจได้จริง เช่น นักวางแผนธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเกมนักวางแผนเกม ผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกม รวมถึงสตาร์ทอัพด้านเกม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังเข้ามาให้การสนับสนุนในด้านการวิจัยและพัฒนา โดยวางแผนร่วมตั้งศูนย์วิจัยทรู แล็บ เพื่อเชื่อมโยงนักพัฒนาเกมกับเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบัน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างเกมที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาค เช่น การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User experience – UX/UI) การเขียนโปรแกรม (Computer programing) และการประยุกต์ใช้ดิจิทัล แพลทฟอร์ม (Digital platform)


     รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจและการค้าทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ในยุคปัจจุบันสินค้าและบริการไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่จับต้องได้ แต่ปัจจุบันมีสิ่งที่เ ป็น virtual goods หรือ สินค้าและบริการในรูปทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ ที่ต้องมีความเข้าใจทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านความต้องการของตลาด และด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0

ทั้งนี้ประเทศไทยนอกจากจะมีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการให้กับภูมิภาค บุคคลากรของไทย ยังมีความสามารถที่จะพัฒนาคอนเทนต์ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเกม และสามารถพัฒนาให้กลายเป็น ผู้ประกอบการด้านเกม กีฬาอีสปอร์ต และสื่อดิจิทัล ได้ ด้วยหลักสูตร “ธุรกิจเกมและeSportsที่เน้นการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพและทักษะในการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ และสามารถปรับตัวให้กับโลกดิจิทัล เพื่อรองรับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ เช่น ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต, การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การเล่าเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเกมและอีสปอร์ต และโครงงานธุรกิจเกมและอีสปอร์ต สอนโดยมืออาชีพในวงการธุรกิจเกมและอีสปอร์ตในประเทศไทย

     โดยที่ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นอกจากจะมีส่วนในการร่วมพัฒนาหลักสูตรธุรกิจเกมแล้ว ยังจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเกมและดิจิทัลมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในห้องเรียน และยังรับนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา เพื่อให้โอกาสแก่นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำงานในองค์กรเกมและดิจิทัลตั้งแต่ชั้นปีที่ 1


     ปัจจุบัน การเล่นเกมได้รับการยอมรับในแง่การเป็นกีฬา ซึ่งมีการจัดการแข่งขันในระดับโลก รวมถึงในระดับเอเชียบ่อยครั้ง และ อีสปอร์ตได้ถูกบรรจุให้เป็น 1 ในกีฬาสาธิต ในการแข่งขันกีฬา Asian Games 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซียด้วย

     “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเล่นเกมแบบมืออาชีพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งชมรม UTCC eSports สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกฝนทักษะด้านเกม เพื่อเป้าหมายในการใช้เกมสร้างอาชีพ พัฒนาสุขภาพ และเชื่อมโยงกับชุมชน รวมถึงได้กำหนด Code of Conduct หรือจรรยาบรรณสำหรับเกมเมอร์ ซึ่งนักศึกษาต้องเล่นเกมตามกติกา และไม่มีการพนันมาเกี่ยวข้อง” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวย้ำ

     ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะจัดการแข่งขัน UTCC ROV Championship 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักกีฬา eSports มูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท เพื่อเรียนต่อในสาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2561 สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สอบถามที่ 02-697-6767

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด