หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ อาชีพในอนาคต

JobThai เผย 6 สายงาน Most Wanted ในปี 2562 พร้อมเงินเดือน

วันที่เวลาโพส 01 พฤษภาคม 62 16:23 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
จ๊อบไทย (JobThai) เว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ชื่อดัง เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจในตลาดงานของไทย เกี่ยวกับสายงานที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั่วประเทศมากที่สุดในช่วงต้นปี 2562 รวมท้ังเงินเดือนและทักษะที่สำคัญ 

ซึ่งมีการเปิดรับสมัครรวมกันกว่า 55,000 อัตรา จากข้อมูลผู้ฝากประวัติกว่า 1.5 ล้านคน และจำนวนตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำกว่า 90,000 อัตรา และนี่คือตำแหน่งงานที่น่าสนใจใน 6 สายงานยอดฮิตที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในช่วงต้นปี 2562 


1. งานขาย ประมาณ 21,200 อัตรา โดยประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุด คือ
Sales/AE - ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 15,000 – 20,000 บาท
พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน (PC) - ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 10,000 – 20,000 บาท 
Telesales - ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 12,000 – 20,000 บาท 


2. งานช่างเทคนิค ประมาณ 10,200 อัตรา โดยประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุดคือ
ช่างเทคนิค
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 12,000 – 15,000 บาท
ช่างซ่อมบำรุง
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 12,000 – 15,000 บาท
ช่างไฟฟ้า
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 12,000 – 15,000 บาท


3. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ ประมาณ 8,200 อัตรา โดยประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุดคือ
ผลิต-โรงงาน 
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 10,000 – 15,000 บาท
ควบคุมคุณภาพ
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 12,000 – 15,000 บาท


4. งานธุรการ/จัดซื้อ ประมาณ 5,500 อัตรา โดยประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุดคือ
ธุรการทั่วไป 
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 12,000 – 15,000 บาท
จัดซื้อ
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 15,000 – 20,000 บาท
ประสานงานทั่วไป
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 15,000 – 20,000 บาท


5. งานวิศวกรรม ประมาณ 5,500 อัตรา โดยประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุดคือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 20,000 – 30,000 บาท
วิศวกรรมโยธา
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 20,000 – 25,000 บาท
วิศวกรรมเครื่องกล
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 18,000 – 25,000 บาท


6. งานบัญชี ประมาณ 5,100 อัตรา โดยประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุด คือ
บัญชีทั่วไป
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 15,000 – 20,000 บาท
ธุรการบัญชี
ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 12,000 – 18,000 บาท


นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอีกว่า ทั้ง 6 กลุ่มงานดังกล่าว ต่างมีความต้องการคนทำงานที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ตลอดจนทักษะเฉพาะทางตามสายงาน ซึ่งหากมีสิ่งเหล่านี้จะทำให้เพิ่มโอกาสในการได้งานและได้รับเงินเดือนสูงขึ้น


ขอบคุณข้อมูลจาก จ๊อบไทย (JobThai) www.jobthai.com 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด