หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ ข่าว/บทความ

คนรวยส่วนใหญ่ทำธุรกิจอะไร?

วันที่เวลาโพส 15 มกราคม 62 13:20 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

“ทำธุรกิจอะไรจะกลายเป็นมหาเศรษฐีได้?” หนึ่งในคำถามที่แทบทุกคนถามกันอยู่บ่อยๆ และก็มักจะได้คำตอบที่หลากหลาย ซึ่งคำตอบที่ได้ก็แตกต่างกันออกไป จนเหมือนว่าทุกธุรกิจสามารถกลายเป็นเศรษฐีได้ 

และบทความนี้เราจะชวนทุกคนมาวิเคราะห์กันดูว่าบรรดา 
Top 10 คนที่รวยที่สุดในโลก และ Top 10 คนที่รวยที่สุดในไทย ปี 2019 ส่วนมากเค้าทำธุรกิจอะไรกันบ้าง?จากผลสำรวจของ Forbes ตอนนี้พบว่าประเทศที่มีมหาเศรษฐีมากที่สุดได้แก่ สหรัฐอเมริกา จำนวน 585 คน และรองลงมาเป็นประเทศจีนจำนวน 476 คน โดยธุรกิจของคนที่มีรายได้มากที่สุด 10 อันดับของโลกนั้นประกอบด้วย


1. Amazon (ธุรกิจเทคโนโลยี)
 

2. Microsoft (ธุรกิจเทคโนโลยี)
 

3. Berkshire Hathaway (ธุรกิจโฮลดิ้ง)
 

4. LVMH Group (ธุรกิจเสื้อผ้าและแฟชั่น)
 

5. Facebook (ธุรกิจเทคโนโลยี)
 

6. Zara (ธุรกิจเสื้อผ้าและแฟชั่น)
 

7. America Movil (ธุรกิจเทคโนโลยี)
 

8. Koch Industries (ธุรกิจเทคโนโลยี)
 

9. Oracle Corporation (ธุรกิจเทคโนโลยี)
 

10. Bloomberg L.P. (ธุรกิจเทคโนโลยี)


จะเห็นได้ว่า มหาเศรษฐีส่วนใหญ่สร้างเงินจากธุรกิจด้านเทคโนโลยี 7 อันดับ ธุรกิจด้านเสื้อผ้าและแฟชั่น 2 อันดับ และธุรกิจโฮลดิ้ง (มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก) อีก 1 อันดับ

 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามหาเศรษฐีทุกคนจะทำธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมอไป ลองมาดูในประเทศไทยก็จะพบว่า ส่วนใหญ่ทำธุรกิจหลากหลายประเภท โดย 10 อันดับแรกนั้น ประกอบไปด้วย


1. เครือเจริญโภคภัณฑ์

2. กลุ่มเซนทรัล

3. กระทิงแดง

4. กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ

5. กลุ่มคิงพาวเวอร์

6. ช่อง 7

7. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

8. กรุงเทพดุสิตเวชการ

9. อินโดรามา เวนเจอร์ส

10. ไทยประกันชีวิตเมื่อเทียบกับมหาเศรษฐีระดับโลก คนรวยในไทยมักทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน สิ่งของอุปโภคบริโภค และประเทศไทยยังไม่มีมหาเศรษฐีที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีเลย 

 

จริงๆ แล้วการทำธุรกิจ และประสบความสำเร็จจนร่ำรวยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร โอกาส รวมถึงความเจริญด้านเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ ดังนั้นการทำธุรกิจจึงไม่มีสูตรตายตัวที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ จะต้องหาจับทางให้ได้ว่าผู้บริโภคกำลังต้องการอะไร 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด