หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ อาชีพในอนาคต

ม.หอการค้าเผย 10 อันดับ "อาชีพเด่น-ดับ" รับปี 62

วันที่เวลาโพส 01 พฤษภาคม 62 16:21 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผย 10 อันดับ "อาชีพเด่น-ดับ" รับปี 62
เป็นประจำทุกปีที่สถาบันวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ จะออกมาวิเคราะห์แนวโน้มอาชีพและธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวและเตรียมรับมือโอกาสและความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย


บทความนี้ เรามีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจมาแบ่งปันให้น้องๆ และทุกคนได้รู้เพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคต โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนึ่งในสถาบันชั้นนำด้านธุรกิจเปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับ 10 อาชีพโดดเด่นและไม่โดดเด่นประจำปี 2562 มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้


10 อาชีพที่โดดเด่น
อันดับ 1 แพทย์ (แพทย์ผิวหนัง, ศัลยแพทย์)
อันดับ 2 นักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนา Application นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และโปรแกรมเมอร์
อันดับ 3 นักบิน, นักการตลาดออนไลน์, เน็ตไอดอล
อันดับ 4 นักขายออนไลน์, นักการเงิน
อันดับ 5 ผู้พิพากษา, ทนาย
อันดับ 6 ผู้ประกอบการ
อันดับ 7 ดารา/นักร้อง
อันดับ 8 นักวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยด้นอาหาร, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัยอาหาร, ทันตแพทย์
อันดับ 9 ครูสอนพิเศษ, กราฟิคดีไซเนอร์
อันดับ 10 ที่ปรึกษาธุรกิจ นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม นักกีฬา E-spot เกมเมอร์


ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังเปิดเผยสาเหตุที่อาชีพแพทย์ (แพทย์ผิวหนังและศัลยแพทย์) เป็นอาชีพดาวรุ่งอันดับ 1 ก็เนื่องจากความต้องการแพทย์ยังมีสูงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความงาม จำนวนแพทย์ที่ออกสู่ตลาดแรงงานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ส่งผลให้ระดับรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ยังมีปัจจัยลบ คือ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่รวดเร็ว ความเชื่อมั่นต่อการรักษาหรือการให้บริการ ภาระงานที่มีจำนวนมาก และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการรักษา เป็นต้น


10 อาชีพที่ไม่โดดเด่น
อันดับ 1 อาชีพฟอกย้อมผ้า
อันดับ 2 ช่างซ่อมรองเท้า
อันดับ 3 นักหนังสือพิมพ์/นิตยสาร
อันดับ 4 นักข่าววิทยุ/โทรทัศน์, ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเอกชน
อันดับ 5 บรรณารักษ์
อันดับ 6 ช่างเย็บจักรไร้ฝีมือ
อันดับ 7 เกษตรกร
อันดับ 8 โบรกเกอร์ นายหน้า
อันดับ 9 พนักงาน Call center
อันดับ 10 พนักงานธนาคาร


จากผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสภาวะตลาดงานในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน และปัจจัยที่มีผลต่ออาชีพต่างๆ ในปี 2562 ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศปีนี้ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.0-4.2% นโยบายการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0

การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายและราคาไม่สูง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่เน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งการให้ความสำคัญในเรื่องฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวางแผนธุรกิจของผู้ประกอบการมีมากขึ้น ที่มา:
www.posttoday.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด