หน้าแรก ติวอังกฤษ ติด Inter

ข้อสอบ/ติวฟรี

รูปแบบการสอบและวิธีการสมัครสอบ TOEIC

การสอบ TOEIC หรือชื่อเต็มๆ คือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบที่ทำขึ้นมาเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงาน นักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน ...