Master Degree

ปริญญาโท กับ หลักสูตรยอดนิยม!

       ระบบการศึกษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกต่อไป เมื่อประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก เพื่อจะได้ตอบรับระบบการแข่งขันด้านธุรกิจในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเรียนระดับปริญญาโท จึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านบริหารธุรกิจที่ยังคงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ดังนั้นทุกสถาบันจึงจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างของหลักสูตร เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด

UploadImage
 
       โดยหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าในอนาคตข้างหน้า หลักสูตรดังกล่าวจะกลายเป็นหลักสูตรที่ผู้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททุกคนจำเป็นต้องเรียน นั่นคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ The Master of Business Administration (MBA)

       หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรในตลาดแรงงานส่วนใหญ่ และถือว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับทุกสาขาได้ ซึ่งเน้นการสอนเรื่องของวิสัยทัศน์สำหรับนักบริหาร ครอบคลุมการเรียนรู้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรธุรกิจ ทั้งการบริหารบุคคล บริหารงาน การลงทุน การตลาด

       เนื่องจากผู้ที่จบหลักสูตร MBA สามารถนำความรู้จากการเรียนทั้งหมดมาใช้ในการทำงานภายในองค์กรภาคธุรกิจได้จริง โดยมีจุดเด่นของหลักสูตรอยู่ที่เมื่อจบการศึกษาสามารถหางานทำได้ง่าย และอีกหนึ่งทางเลือกคือสามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจของตนเองได้อีกด้วย ฉะนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจ จึงกลายเป็นหลักสูตรที่มียอดนิยมคนเรียนเยอะที่สุด

       อย่างไรก็ตามการศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ นี้ยังคงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เพราะไม่เพียงแต่จะตอบโจทย์ด้านการพัฒนาบริหารธุรกิจอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นใบเบิกทางสู่ประสบการณ์ระดับโลกเพราะด้านธุรกิจ ในปัจจุบันนี้ เรียกว่าเป็น “ตลาดโลกไร้พรมแดน” ที่จะมีการเปิดรับให้คนรุ่นใหม่ในเอเชียก้าวไปสู่อาชีพในระดับสากลได้อีกด้วย  โดยเฉพาะในอนาคตข้างหน้าการเรียนการสอนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า โดยการเรียนในระบบออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้น ทำให้สะดวก และง่ายต่อการเรียนมากขึ้น "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA ONLINE บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อดึงศักยภาพนักบริหารในแต่ละบุคคลออกมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

Innovative Entrepreneurship MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Innovative Entrepreneurship MBA หรือ IE MBA คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

MBA (Entrepreneurship) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหอการค้า ที่ต้องการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยตรงที่มีศักยภาพเข้าสู่โลกธุรกิจ ...