Master Degree

3 มหาวิทยาลัย เปิดตัวหลักสูตรใหม่ในสวีเดน

       หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)  เป็นหลักสูตรสายวิชาชีพระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่สนใจอยากจะทำงานด้านบริหาร และเป็นสาขาที่มีประโยชน์อย่างมากในด้านธุรกิจ ซึ่งหลักสูตร MBA นั้นมีการเปิดสอนมากมายทั่งมุมโลก แต่ปัยจัยหลักของผู้เรียน MBA ที่ควรคำนึงถึงเสมอ คือเรื่องของ ภาษา อัตราค่าเงิน เป็นหลัก วันนี้เรามีมหาวิทยาลัย พร้อมหลักสูตรการเรียน MBA ในประเทศสวีเดน มาแนะนำเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากเรียนต่อมาให้อ่านกัน
 
1.Gävle University College

UploadImage

       โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจของที่นี่จะเน้นด้านธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่สำหรับคนที่สนใจจะเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจโดยตรง เพราะอย่างที่กล่าวไปว่า สมัยนี้การแข่งขันด้านธุรกิจกำลังดุเดือนมาก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนั้นคนที่เรียนจบด้านสาขาบริหารธุรกิจมาจะได้เปรียบก่อนเสมอ

2.University of Borås

UploadImage

       ในเชิงวิทยาศาสตร์หลักสูตร MBA ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น โดยรวมจะมีลักษณะที่คล้ายกัน แต่จะมีความเฉพาะตัวในเรื่องการให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมในเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติ เพื่อรับมือกับการบริหารธุรกิจเฉพาะด้าน ซึ่งจะมอบหมายให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม

3.Blekinge Institute of Technology 

UploadImage     

       หลักสูตร MBA ของ Blekinge Institute of Technology จะต่างกับที่อื่นอยู่เล็กน้อย เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างมาเพื่อเน้นสาขาวิชาทางวิศวกรรม โดยหลักสูตร MBA จะแบ่งออกเป็นวิชาต่างๆ ได้แก่ การเงิน การตลาดและกลยุทธ์ ส่วนข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครคือ นักศึกษาต่างชาติต้องจบ ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แต่หากไม่มีวุฒิปริญญาโท จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน  2 ปี จึงจะรับพิจารณา
 
       ไม่ว่าจะเรียนที่ประเทศไหน สาขาไหน เป้าหมายของคนที่เรียนต่อในระดับปริญญาโท คือ การมีอนาคตที่ดี มีหน้าที่การงานที่ดี ซึ่งการจะทำให้เรานั้นไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ ทุกอย่างต้องใช้ความขยัน และความพยายามด้วยกันทั้งนั้น
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.A. (Applied Linguistics) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ...

M.Econ. (Business Economics) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในระดับมหาบัณฑิต ...

M.Eng. (Electrical and Information Engineering) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ ...