Master Degree

อีกก้าวแห่งความสำเร็จ นิสิต ป.โท จุฬาฯ ค้นพบ "แมงมุมฝาปิดโบราณ" ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย

          ผู้ค้นพบคือ นายวรัตถ์  ศิวายพราหมณ์  นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยค้นพบแมงมุมฝาปิดโบราณ ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เมื่อกลางปีที่แล้ว จึงได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า "แมงมุมฝาปิดโบราณแม่วงก์" ซึ่งแมงมุมชนิดที่พบนี้เป็นชนิดใหม่ของโลก ลำดับที่ 97 และเป็นชนิดใหม่อันดับที่ 33 ที่ไทยได้ค้นพบ

          แมงมุมฝาปิดโบราณแม่วงก์ มีลักษณะลำตัว ยาวไม่เกิน 1 – 2 เซนติเมตร ลักษณะของแผ่นปิดท้องยังไม่รวมเป็นแผ่นเดียว และมีอวัยวะสร้างใยอยู่กลางลำตัว ซึ่ง 2 ลักษณะนี้ ไม่พบในแมงมุมชนิดอื่น

 

          สำหรับแมงมุมฝาปิดโบราณเป็นแมงมุมที่ค้นพบน้อยที่สุดเพียง 96 ชนิด หรือน้อยกว่า 1 % ของสายพันธุ์แมงมุมที่มีกว่า 46,000 สายพันธุ์ ส่วนมากค้นพบในประเทศญี่ปุ่น และด้านตะวันออกของประเทศจีน รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น โดยประเทศไทยค้นพบเพียงแหล่งเดียวที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งจะทำรังอยู่บริเวณริมหน้าผา ล่าเหยื่อด้วยการขุดหลุมฝังตัวเอง เพื่อพลางตัวก่อนจะพ่นใยออกมาดักจับเหยื่อที่เป็นแมงขนาดเล็ก และไม่เป็นอันตรายต่อคน

 

          การค้นพบแมงมุมชนิดใหม่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งคาดว่าจะมีการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ชนิดใหม่อีกมากในพื้นที่นี้

 


 

ข้อมูลจาก : CH7NEWS
ภาพประกอบ : dailynewsmgronline
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Flexible MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Flexible MBA Program คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

International MBA (Asia Pacific Business) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเอเชียแปซิฟิก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

English MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร English MBA ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...