Master Degree

เทคนิคแบ่งเวลาอย่างไร เมื่อต้องเรียนต่อ MBA ไปพร้อมๆ กับทำงาน

       หลายคนที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาในเรื่องของการจัดสรรเวลาให้กับตัวเองอยู่ เนื่องจากบงคนอาจจะต้องเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยจนบางครั้งไม่สามารถแยกแยะเวลาได้ โดยเฉพาะคนที่กำลังเรียน MBA อยู่ แน่นอนว่า MBA นับเป็นหลักสูตรที่ยากอยู่แล้วต้องเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอีกทั้งยังต้องอ่านหนังสือมากมายเพื่อเตรียมสอบเท่านี้ก็แทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้ว ยังต้องแบ่งเวลามาทำงานพิเศษอีก เช่น เด็กเสิร์ฟ พี่เลี้ยง หรือ บาริสต้า

       ถึงแม้ว่าการทำงานพิเศษจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นการเรียน ซึ่งการทำงานอาจจะทำให้เกิดความกังวลสำหรับนักเรียนไทยที่ไม่เคยทำงานพิเศษระหว่างเรียนเลย การแบ่งเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ทั้งการเรียนและการทำงานพิเศษในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น และบทความนี้เราก็มีเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องของการแบ่งเวลาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการจัดสรรเวลาเรียนและเวลาทำงานมาฝากกันไปอ่านพร้อมๆ กันได้เลย


1 เรียงลำดับความสำคัญ
       โดยแบ่งตามความสำคัญและความเร่งรีบของงาน โดยให้เริ่มทำจากงานที่สำคัญและเร่งด่วนก่อน เช่น การบ้านที่จะต้องส่งพรุ่งนี้ ตามด้วยงานที่สำคัญแต่ไม่ด่วน เช่น โปรเจ็คจบเทอม งานด่วนที่ไม่สำคัญ เช่น นัดประชุมฉุกเฉิน และงานที่ไม่สำคัญและไม่ด่วนในทำเป็นอันดับสุดท้าย เช่น เล่นเฟซบุ๊ค


2 ทำตารางการใช้ชีวิต
       การทำตารางการใช้ชีวิตนั้นจะทำให้ได้จัดระเบียบสมอง และทำกิจกรรมเป็นลำดับมากขึ้น เช่น ตารางเวลาเรียน ตารางเวลาทำงาน หรือตารางทำกิจกรรมต่างๆล้วงหน้า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ตัวเราไม่มึนงงกับกิจกรรมที่เราจะต้องทำแถมยังช่วยกันลืมอีกด้วย


3 อย่ายึดติดแต่ควรยืดหยุ่น
       การยึดติดกับกำหนดการที่วางไว้มากเกินไปอาจจะส่งผลให้เป็นคนที่เข้มงวดกับตัวเองมากเกินไป จนอาจจะเกิดเป็นความกดดันและความเครียดได้ การทำตารางเวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปได้ตามความเหมาะสม


4 เผื่อเวลาในกรณีฉุกเฉิน
       การเผื่อเวลาว่างไว้เพื่อมีเรื่องฉุกเฉินทำให้เราสามารถตั้งสติก่อนลงมือทำได้ และยังสามารถทำให้เรามีเวลาที่จะปรับกำหนดการเดิมที่มีอยู่อีกด้วย


ข้อมูลจาก : http://idp.com/thailand

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M. Ed. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...

MSc เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและสังคมให้มีคุณภาพ ...

MSc เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ...