สอบเข้ามหาวิทยาลัย


VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021


Top 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยWebometrics

Webometrics Ranking of World Universities จัดขึ้นโดยวัดจากงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ ...


Top 20 อันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ของไทยใน Webometrics ณ มกราคม 2560

Webometrics Ranking of World Universities จัดขึ้นโดยวัดจากงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ ...


Top 20 อันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ของไทยใน Webometrics ณ กรกฎาคม 2559

Webometrics Ranking of World Universities จัดขึ้นโดยวัดจากงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ ...