สอบเข้ามหาวิทยาลัย

E-Book เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021

เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021 E-Book ที่จะมาแนะนำเส้นทางสู่หลักสูตรอินเตอร์ สอบอะไรบ้าง? การสอบต่างกันอย่างไร? คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ได้อย่างไร? ...4 สายงานขาดแคลน จบแล้วมีงานรอเพียบ

แม้เราจะได้ยินข่าวของผู้ที่ว่างงานว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นตลอด ดังกรณีตัวอย่างที่มาจากสถิติโครงสร้างของแรงงานไทย โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อเดือน เม.ย. 2560 ...


เปิดตัว Android 8.0 Oreo ในวันสุริยุปราคา ระบบปฏิบัติการใหม่มีอะไรบ้าง และใครจะได้ใช้ก่อนมาดูกัน

หลังจากที่ปล่อยเวอร์ชัน Android O Developer Preview 2 ให้นักพัฒนาได้ทดสอบกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในงาน Google I/O 2017 ล่าสุด ทาง Google ได้เปิดตัว ...


Top 5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การันตีสร้างอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้าแน่นอน

เอ็มยูที แนะเลือกเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงจากการตกงาน และการแข่งขันในอนาคต เนื่องจากธุรกิจหลายอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ...


ฐานเงินเดือน "พนักงานคอลเซ็นเตอร์" ประจำปี 2017

อาชีพ "พนักงานคอลเซ็นเตอร์" รายละเอียดงาน ดูแลการรับสายโทรเข้าโทรออก ให้บริการและให้ข้อมูลกับลูกค้า ตอบข้อซักถาม จัดการข้อร้องเร...


นิเทศฯ+เศรษฐศาสตร์ แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศ

ในขณะที่เศรษฐกิจดิจิตอล และปัจจัยภายนอกอย่าง AEC เข้ามามีบทบาทสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศเรามากขึ้นทุกวัน แต่ในหลังสูตรระดับมหาวิทยาลัยยังไม่มีที่ไหนจะรองรับการเติมโตที่กำลังเกิดขึ้นนี้แม้แต่ที่เดียว ...


รับตรง59 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ปฏิทินดำเนินการ เปิดรับสมัคร ...


ทุนและรับตรง59 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอบที่3 มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2559 ปฏิทินดำเนินการ ...