สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษระดับคณะ ปีการศึกษา 2564

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 08 6458 4365 หรือที่เพจงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://www.facebook.com/REGKSU #DEK64 #TCAS64 #เรียนต่อไหนดี ...


VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021


10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด 2017

เมื่อตลาดแรงงานของไทยเติบโต และเปลี่ยนแปลงไปตามการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งโครงการการจ้างงาน โครงการการทำงานขององค์กรก็ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามสภาพการเบื้องต้น ...


ฐานเงินเดือน "นักวิเคราะห์การเงิน" ประจำปี 2017

อาชีพ "นักวิเคราะห์การเงิน" รายละเอียดงาน รับผิดชอบในการพัฒนาแผนธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ ทำการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ...


ฐานเงินเดือน "ที่ปรึกษาด้านภาษี" ประจำปี 2017

อาชีพ "ที่ปรึกษาด้านภาษี" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่วางแผนการประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมาย รู้แนวคิดและวิธีตรวจภาษีของสรรพากร จัดทำเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนและรายปี ...